19/09/2020
Goedemiddag
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Wat kopen met ecocheques?  Mobiliteit
24.02.2009

Ecocheques voor duurzame mobiliteit


Op Belgische wegen in 2007 98,7 miljard voertuigkilometers afgelegd. Dat is een stijging met meer dan 2 miljard km ten opzichte van 2006.  Personenwagens nemen met 77 miljard km het grootste aandeel in. Het vrachtverkeer legde 19 miljard km af. De overige kilometers zijn voor rekening van moto’s en autocars.

Vooral het verkeer over de weg veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het transport levert een bijdrage tot de emissies van CO2, stikstof en zwaveloxiden, vluchtige organische stoffen en fijn stof. Door de steeds strengere Europese eisen voor nieuwe voertuigen nemen de meeste vormen van luchtverontreiniging door verkeer af (behalve voor C02). Dat is een gunstige ontwikkeling.

CO2 komt vrij bij de verbranding van de fossiele brandstoffen. Het is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. De CO2 uitstoot van het vervoer over de weg is in België sinds 1990 met meer dan 20% gestegen.  
De zwavel- en stikstofoxiden zijn verzurende componenten die grote schade aanrichten aan ecosystemen. De stikstofoxiden zijn ook oorzaak van irritatie aan de luchtwegen. Samen met de vluchtige organische stoffen leiden de stikstofoxiden tot de vorming van het schadelijke ozon op warme zomerdagen. De bevolking wordt dan aangeraden geen te zware inspanningen te leveren.

Stofdeeltjes die kleiner dan 2,5 µm (PM2,5) zijn, dringen diep door in onze luchtwegen. Vooral het fijn stof afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen is schadelijk voor de gezondheid. De Belgen zouden gemiddeld 13 gezonde levensmaanden verliezen ten gevolge van de luchtverontreiniging. Voor wie meer wil weten over de schadelijke gevolgen van het wegverkeer: www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/Problematiek-en-beleid

Je kan meehelpen om de luchtverontreiniging vanwege het autoverkeer terug te dringen door:

  • de auto minder te gebruiken door meer gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen: fiets, tram, bus of trein;
  • je rijgedrag aan te passen;
  • een roetfilter te plaatsen op dieselwagen met euronorm 3;
  • te kiezen voor benzinewagen met een LPG installatie;
  • te kiezen voor wagen met hoge ecoscore, voor een overzicht zie www.ecoscore.be

Je kan de ecocheque gebruiken voor: 

 

Plaatsing van roetfilters in dieselwagens met bouwjaar tot 2005

roetfilter.jpgDieselauto's stoten veel meer fijn stofdeeltjes uit dan benzineauto’s of lpg-wagens. Maar het wegverkeer levert nog steeds een grote bijdrage tot de uitstoot van fijn stof, vooral door het gebruik van oudere dieselwagens. Roetfilters zorgen voor een afname van de schadelijke uitstoot.

Er bestaan twee soorten roetfilters: gesloten en half-open roetfilters. Gesloten roetfilters worden op nieuwe wagens geplaatst en houden meer dan 90% van de roetuitstoot tegen. Het is dus belangrijk om meteen bij aankoop van een diesel te kiezen voor een diesel die is uitgerust met een roetfilter.

Gesloten roetfilters kan je niet achteraf op de wagen laten installeren.  Hiervoor bestaan er half-open roetfilters. Deze half-open roetfilters houden 30 tot 50% van de roetuitstoot tegen. Euro 3 wagens stoten 10 keer meer fijn stof uit dan dieselwagens uitgerust met een gesloten roetfilter. Euro 3 wagens zijn gebouwd tussen pakweg 2000 en 2005. Voor de plaatsing van een roetfilter op euro 3 wagens geeft de Vlaamse overheid nu een subsidie en kunnen ook ecocheques gebruikt worden. Meer info voor de Vlaamse premie op: www.lne.be/campagnes/roetfilter

Een roetfilter biedt niet altijd de beste oplossing. Een filter is immers na 600-1000 kilometer volledig gevuld met roet. Het opgevangen roet moet verbrand worden, anders verstopt de filter. Het roet verbrandt pas als de wagen met een hogere snelheid rijdt dan 70 km per uur. De temperatuur van de motor wordt dan hoog genoeg om het roet te verbranden. Autogebruikers die voornamelijk korte afstanden afleggen, kiezen dus het best een benzine- of lpg-wagen.

 

 terug naar boven  

Plaatsing van LPG installatie in personenwagens

Sinds begin 2008 jaar worden opvallend meer benzine wagens uitgerust met een LPG installatie dan de jaren voordien. De recente stijging in de verkoop van LPG-installaties is een gevolg van de hogere olieprijzen.

web_lpg.jpg

De toename komt er nadat in het jaar 2003 de markt volledig ineenstuikte door het wegvallen van de federale installatiepremie. De installatie was ook een stuk duurder geworden door de strengere reglementering en door de evolutie van de motoren. Met een prijs van 2000 à 2500 euro blijft de drempel voor een LPG installatie hoog voor vele kandidaten.
 
In België kiezen de klanten nog veel meer voor een diesel dan in de andere landen van de EU. Dit heeft te maken met lagere accijnzen op diesel en het fiscale voordeel voor de verkoop van nieuwe wagens die weinig CO2 uitstoten. Dieselwagens stoten ongeveer 10 procent minder CO2 uit dan LPG- en benzinewagens. Maar wanneer je rekening houdt met het globale plaatje van de uitstoot aan schadelijke gassen, dan is LPG nog steeds milieuvriendelijker dan benzine of diesel.

 

terug naar boven  

Aankoop en onderhoud van fietsen, fietsen die ondersteund worden door een elektrische hulpmotor, fietsonderdelen en – toebehoren

web_fietsers.jpgVeel van de dagelijkse korte verplaatsingen, zoals boodschappen doen of de kinderen wegbrengen naar school, kunnen ook met de fiets gedaan worden. Wie de woonwerk verplaatsing met de fiets doet, onderhoudt tegelijkertijd zijn conditie, werkt aan zijn gezondheid en krijgt er het financieel voordeel van de fietsvergoeding (20 eurocent per km) bovenop.

Slecht weer kan vandaag de dag geen uitvlucht meer zijn om de fiets aan de kant te laten staan. Met een goretex jas, broek en schoenen fiets je droog naar je bestemming. Dit materiaal is tegenwoordig verkrijgbaar in elke buitensportwinkel. Een must voor de doorwinterde fietser, maar nog niet inruilbaar voor ecocheques.

De kwaliteit van de fietsen is de laatste jaren nog steeds verbeterd. Fietsonderdelen die een tiental jaar geleden nog exclusief waren zijn nu gemeengoed geworden: de nieuwe aluminiumframes maken de fiets bijna gewichtsloos, de V-brakes blijven evengoed remmen bij regenweer, de versnellingen schakelen bijna geruisloos over op bevel van een korte klik, de naafdinamo’s bedienen de LED verlichting zonder dat je enige weerstand ondervindt, …

Het aanbod van fietsen en toebehoren is ook fors uitgebreid: iedereen kan nu de fiets vinden die best bij zijn gebruik past. En dat hoeft niet noodzakelijk een dure fiets te zijn. Zo kunnen pendelaars die gebruik maken van het openbaar vervoer hun vouwfiets kosteloos meenemen op trein, tram of de bus. Voor mensen die wat meer moeite hebben om langere afstanden volledig op eigen kracht te overbruggen, is er de elektrische fiets. Voor wie de fiets wil gebruiken om naar de winkel te gaan voor grotere aankopen of om kinderen te vervoeren, bestaat er een ruim aanbod van fietskarren. Alle nuttige informatie i.v.m. fietsen en toebehoren is te vinden op http://fiets.startpagina.be

Sinds 1 januari 2011 wordt deze categorie aangevuld met de “aankoop en onderhoud” van elektrische scooters. Elektrische scooters hebben een aantal milieuvoordelen tov traditionele scooters: ze zijn stil, hebben geen hinderlijke uitstoot en verbruiken minder dan benzinegestuurde scooters. Het milieuvoordeel is natuurlijk nog groter indien de scooter gebruik maakt van groene stroom. 

 

terug naar boven  

Cursussen ecodriving

De moderne autotechnologie heeft de laatste 20 jaar een grote evolutie doorgemaakt. Maar dit wil niet meteen zeggen dat veel mensen hun autorijstijl ook hebben aangepast. Veel autobestuurders rijden nog net zoals hun ouders of grootouders destijds. Resultaat? Er wordt weinig efficiënt gereden, er gaat veel brandstof verloren en de auto's verslijten een stuk sneller. De afgelopen jaren is dan ook onderzocht hoe de rijstijl het best aangepast wordt aan de nieuwe techniek van wagens. Het antwoord hierop is eco-driving. Het is een rijstijl, die niet alleen efficiënt, zuinig en milieuvriendelijker is, maar bovendien de veiligheid en doorstroming van het verkeer bevordert.

web_mobilieit.jpg

BBL biedt eco-driving aan voor bedrijven, particulieren en scholen. Op de website www.eco-driving.be kunt u heel wat concrete info & tips terugvinden.

 

terug naar boven  

Verplaatsingen met de autocar 

Een laatste categorie diensten die toegevoegd werd in het hoofdstuk “duurzame mobiliteit” betreft de verplaatsingen met de autocar. Reizen per autocar zijn milieuvriendelijker dan individuele reizen per wagen of per vliegtuig.

 

terug naar boven  

 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top