19/09/2020
Goedemorgen
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Wat kopen met ecocheques?  Afvalbeheer
25.02.2009

Ecocheques voor afvalbeheer


recycle.jpgHet afvalbeheer is een schakel in duurzaam materialenbeheer.

Materialen vormen de ruggengraat van onze economie. Ze zijn de dragers van onze productie- en consumptiepatronen. Het is voldoende bewezen dat we die patronen drastisch moeten veranderen, willen we de aarde leefbaar houden. Het materialenbeheer moet verduurzamen: de milieudruk als gevolg van materialenverbruik- en gebruik moet omlaag.

Bovendien is België sterk afhankelijk van de import van steeds schaarser en dus duurder wordende grondstoffen.  Een noodzakelijke maatschappelijke ommezwaai of 'transitie' dringt zich op. We moeten de productieketen integraal bekijken: van wieg tot graf. Producten dienen zo ontworpen te worden dat ze geen afval meer veroorzaken.

Duurzaam afvalbeheer gaat uit van de volgende hiërarchie, ook wel de ladder van Lansink genoemd:

  • voorkomen van afvalstoffen zowel van de hoeveelheid als van de schadelijkheid ervan is de eerste prioriteit;
  • wordt er toch afval geproduceerd dan moet (indien mogelijk) gekozen worden voor hergebruik en recyclage van de afvalstoffen. Afvalstoffen worden dan opnieuw grondstoffen waardoor de kring gesloten wordt;
  • op de derde plaats komt het verbranden met energierecuperatie onder strenge milieuhygiënische voorwaarden;
  • en ten slotte als laatste toevlucht het storten van de restfractie.

Meer informatie over duurzaam materialenbeheer op www.ovam.be  en www.planclanceert.be

Je kan ecocheques gebruiken voor: 

 

Aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen

Zowel herlaadbare als wegwerpbatterijen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die best niet in het milieu belanden. De schadelijkste zijn lood, kwik en cadmium: ze zijn giftig en worden niet afgebroken. Bovendien vraagt de productie van batterijen veel energie en grondstoffen. Het is dus dubbel belangrijk dat we batterijen inzamelen en recycleren. Die inzameling is ons land het werk van de vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen), met meer dan 20.000 inzamelpunten waar gebruikte batterijen gratis kunnen worden gedeponeerd. Het beste is helemaal geen batterijen gebruiken. Vanuit milieu oogpunt zijn oplaadbare batterijen natuurlijk een stuk beter dan wegwerpbatterijen.

Er zijn twee types oplaadbare batterijen: nikkel-cadmiumbatterijen (NiCd) en nikkel-metaalhydridebatterijen (NiMH). De eerste soort is schadelijker voor het milieu omdat ze veel cadmium bevatten en hun levenduur korter is. De oplaadbare NiMH-batterijen hebben deze nadelen veel minder. Ze hebben een vermogen dat met 20 à 30% de capaciteit van de oplaadbare nikkel-cadmiumbatterijen overschrijdt. Het cadmium is erin vervangen door waterstofhydride. Het vermogen en de levensduur van dit type batterijen ligt hoger. Ze ontladen minder snel dan de NiCd-batterijen en ze hebben geen last van het geheugeneffect (het geleidelijk verlies aan oplaadvermogen door de batterijen op te laden voor ze helemaal leeg zijn). Daardoor kunnen ze worden hergeladen vóór ze helemaal leeg zijn, zonder dat hun maximumcapaciteit afneemt. Dit soort batterijen heeft toch één nadeel: ze verdragen geen temperaturen boven 45°C. Meer algemene informatie over batterijen op: www.observ.be/NL/Batterijen/batterijen.shtml
 

terug naar boven 

Compostvat of compostbak

Eén compostvat of -bak volstaat om al het groeten en tuinafval van een gezin met een kleinere tuin (minder dan 200 m²) te composteren tot bruikbare potgrond of bodemverbeteraar. Een compostvat is gemaakt van gerecycleerde kunststof. Je kan het kopen via de gemeente (veelal op het containerpark en in intercommunaal verband) of in een tuincentrum. 
Wanneer je verkiest om je compostvat of -bak aan te kopen in een tuincentrum, let dan bij je keuze op het verluchtingssysteem, dat van fundamenteel belang is bij het composteren.

Het compostvat of -bak moet onderaan gaten hebben, waardoor de lucht van onder naar boven kan circuleren. Bovendien kan langs daar het overtollige vocht wegvloeien en biedt het toegang aan alle bodemorganismen (insecten en wormen) die nodig zijn voor het composteringsproces.

Plaats het compostvat of -bak op een zonnige plaats in je tuin. Zorg ervoor dat de buitenrand op tegels of balken steunt, zodat het vat niet wegzakt in de bodem. Onderaan in het vat leg je kleine takjes, houtsnippers, verwelkte snijbloemen of kamerplanten. Je kan ook starten met een laagje aarde of goed verteerde compost. Vanaf dan kan je het compostvat dagelijks bijvullen met keuken- en tuinafval. Eén- tot tweemaal per week, steek je de beluchtingsstok in het vat, je draait hem een kwartslag en haalt de stok er weer uit. Na ongeveer zes maanden heb je gebruiksklare compost van hoogstaande kwaliteit. Meer info op: www.thuiscomposteren.be
 

terug naar boven 

Producten die volledig bestaan uit composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal dat voldoet aan de norm NBN EN 13432

Composteerbare kunststoffen worden met een snelheid die vergelijkbaar is met die van andere gekende composteerbare materialen zoals groenafval afgebroken in een huishoudelijke of industriële composteerinstallatie. Hierbij moeten we opmerken dat alle composteerbare materialen per definitie biodegradeerbaar zijn, maar niet alle biodegradeerbare materialen zijn composteerbaar. In Europa wordt de composteerbaarheid van producten beoordeeld volgens de geharmoniseerde norm EN 13432.

Volgens deze norm moet de afbraak plaats vinden binnen 6 tot 12 weken om te voldoen aan de eisen van de huidige composteerinstallaties. Er bestaan certificatiesystemen en kwaliteitslabels die waarborgen dat composteerbare producten, gemaakt van biodegradeerbare materialen, aan deze norm voldoen. Eén van de meer gebruikte labels is:

 

Composteerbare kunststoffen kunnen interessante oplossingen bieden in bepaalde toepassingen. Zij worden al langer gebruikt de medische wereld, in verpakkingen en in de landbouwsector, wanneer de afbreekbaarheid van het materiaal gewenst wordt. Materialen die volledig uit composteebaar materiaal bestaan zijn nog beperkt op de markt. Het betreft landbouwfolies, draagtassen, zakken, drinkbekertjes en zelfs wegwerpbestek.

 

terug naar boven 

Papier dat voor 100 % gerecycleerd is en ongebleekt of TCF-gebleekt is

Hout bestaat voornamelijk uit bleke cellulose en bruine lignine. Bij de productie van gewoon wit papier wordt het hout samen met heel wat chemicaliën bij een hoge temperatuur en onder hoge druk gekookt. Hierdoor lossen de andere stoffen dan de cellulose in het hout op en kunnen zij verwijderd worden. Papier dat van deze zuivere cellulose wordt aangemaakt, noemt men houtvrij.

De productie van houtvrij papier vraagt de inzet van veel water, energie en chemicaliën en is daardoor sterk milieubelastend. Bovendien dient cellulosepulp gebleekt te worden wil men komen tot een helder wit eindproduct. Voor het bleken van de cellulosepulp wordt meestal chloorgas ingezet. Hogere witheid bekomt men door verder te behandelen met chloordioxiden en calciumhypochloriet. Het gebruik van chloorgas is sterk belastend voor het milieu en de volksgezondheid. Maar er bestaan alternatieve blekingstechnieken. Het ECF papier (Elementary ChlorineFree) is gebleekt door de inzet van chloordioxide i.p.v. chloorgas. Nog beter zijn de totaal chloorvrije blekingstechnieken, dan spreken we van TCF-papier (Totally Chlorine Free). Hierbij gebeurt het bleken, zoals bij het witte kringlooppapier, met inzet van zuurstof, waterstofperoxide, ozon en alcohol.

Voor meer info ivm labels voor gerecycleerd en chloorvrij papier:
http://www.milieukoopwijzer.be/papier/criteria_rangorde.php
http://www.bewustverbruiken.be/productendiensten/148-papier.html
 

terug naar boven 

 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top