27/05/2020
Goedemiddag
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Wat kopen met ecocheques?  Ecodesign
25.02.2009

Ecocheques ter bevordering van Ecodesign


Ecodesign betekent dat reeds vanaf de ontwerpfase de milieuaspecten verbonden aan de productie en het gebruik van het product mee in rekening worden gebracht. Ecodesign baseert zich op de Levenscyclus Analyse van het product: een studie van de milieu impact van het product van wieg tot graf.

In Europa werd in 2005 de ecodesignrichtlijn goedgekeurd. Per productgroep wordt in werkgroepen gewerkt aan verstrengde regels en productnormen. Bedoeling is ook om de vele milieulabels meer te stroomlijnen. Op Europees niveau werd de bloem gelanceerd.


Het Europees ecolabel

ecolabel-image-01.pngHet Europees ecolabel, of de Bloem, is het ecolabel dat erkend is door alle landen van de Europese Unie, Dit vrijwillig label, dat in 1992 werd ingevoerd door een verordening van de EU, is er beetje bij beetje in geslaagd zich op te werpen als de referentie voormilieuvriendelijkere producten.
De doelstellingen van de Bloem zijn enerzijds het "stimuleren van het ontwerp, het in de handel brengen en het gebruik van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu tijdens heel hun levenscyclus" en anderzijds "de verbruikers beter informeren over de gevolgen van producten op het milieu, zonder daarom de veiligheid van het product of de werknemers in gevaar te brengen, of al te veel invloed uit te oefenen op de eigenschappen die het product geschikt maken voor gebruik".

Alle informatie is te vinden op www.ecolabel.be

Het Europees ecolabel komt voor op meer dan 1500 non food producten en diensten uit 23 productcategorieën. Op de Belgische markt zijn heel wat van deze producten met de bloem te verkrijgen.

 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top