19/09/2020
Goedemorgen
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Meest gestelde vragen
11.01.2010

Meest gestelde vragen over ecocheques


Ik heb een zaak. Moet ik ecocheques aannemen en hoe kan ik ze inwisselen?
Om de cheques te kunnen inwisselen moet je een overeenkomst hebben met de uitgiftbedrijven, Sodexo (
www.sodexo.be) en Accor (www.accorservices.be). Zelfstandigen en KMO’s met vragen rond het aanvaarden en inwisselen van ecocheques kunnen terecht bij UNIZO (www.unizo.be).

Ik werk in sector… Heb ik recht op ecocheques?
Voor een overzicht van de sectoren waar ecocheques ingevoerd zijn, klik hier.
Het is ook mogelijk ecocheques in te voeren met een akkoord op ondernemingsvlak. Informeer je dus ook bij je vakbondsafgevaardigde.

Ik wil toiletpapier met ecolabel in de supermarkt betalen met ecocheques. Maar dat lukt niet!
Het is mogelijk dat je een product dat voorkomt op de lijst van producten die je met ecocheques kan betalen, in de winkel toch niet met de cheques kan betalen. Iedere handelaar of zelfstandige mag immers zelf beslissen of hij ecocheques aanvaardt. Niemand is verplicht ecocheques te aanvaarden.
Er zijn dus 2 voorwaarden om te kunnen betalen met ecocheques:
• Het product moet op de lijst staan.
• De handelaar aanvaardt voor die producten ecocheques.

Moet ik als werknemer zelf ook een bijdrage leveren aan de ecocheques?
Nee, in geen geval.
Een ecocheque mag ook geen vervanging of omzetting zijn van loon, premies…

Kan mijn werkgever ecocheques omzetten in een ander voordeel?
Ja, als de sector-cao dit zo voorziet.  In bepaalde sectoren werd een recht op ecocheques geopend, maar met de mogelijkheid dat dit op bedrijfsvlak wordt omgezet in een ander, gelijkwaardig voordeel.


Ik ben veranderd van werk, heb ik nu recht op ecocheques van mijn oude/nieuwe werkgever?
Als je tijdens het kalenderjaar begint of stopt met werken in een onderneming waar ecocheques gebruikt worden, heb je minstens recht op cheques in verhouding met de dagen dat je onder contract was. Dit geldt ook voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar veranderen van personeelscategorie en dus bv. overstappen van de arbeiders- naar de bedienden-cao

Ik ben ontslagen. Heb ik nog recht op ecocheques van mijn werkgever?
Zie hierboven.

Kan het dat in ene onderneming bedienden wel en arbeiders geen ecocheques krijgen (of omgekeerd)?
Ja.  Het interprofessioneel gaf als richtsnoer aan een voordeel van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010.  Maar de sectoren zijn vrij te bepalen of dit in de vorm van ecocheques wordt toegekend of niet.  In heel wat sectoren gebeuren de onderhandelingen apart voor arbeiders of bedienden. De keuze of ecocheques worden toegekend of niet kan dus verschillend zijn voor arbeiders en bedienden.

Kan je vervoersbewijzen kopen met ecocheques?
In de cao ecocheques is voorzien dat je vervoersbewijzen (andere dan abonnementen) voor het openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC) kan betalen met ecocheques.
Echter, geen van de vermelde maatschappijen heeft vandaag al een overeenkomst met de uitgiftebedrijven van de cheques. Dus bij geen van de maatschappijen kan je vooralsnog ecocheques gebruiken.  Het ACV zet druk om dit alsnog te regelen.

Vond je in bovenstaand lijstje of op de andere pagina’s van deze website geen antwoord op je vraag? Dan kan je ons per e-mail een vraag stellen. Vul wel steeds je ACV-lidnummer in!
 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top