31/07/2021
Goedemiddag
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Sociale partners verbeteren ‘ecocheques’

Het interprofessioneel Akkoord 2009 – 2010 voerde in 2009 het systeem van ecocheques in. De Nationale Arbeidsraad heeft een eerste evaluatie gemaakt van het systeem en hieruit blijkt dat het een relatief succes kende in de sectorale onderhandelingen. In 2009 hebben 60.000 bedrijven ecocheques besteld en 850.000 werknemers hebben ecocheques ontvangen.

De ecocheques kwamen echter ook minder goed in het nieuws. Vooral in het begin was er onduidelijkheid over wat je ermee kon kopen, handelaars klaagden over de hoge kostprijs, en vooral, er was amper controle op de producten die je ermee kon kopen. Ook niet-milieuvriendelijke producten konden vlot gekocht worden met de ecocheques.

 

Meer controle op gebruik ecocheques

Op voorstel van het ACV hebben de uitgiftebedrijven van de cheques (Sodexo en Edenred) nu samen een controlesysteem en een klachtenprocedure uitgewerkt. Stelt u in een winkel of warenhuis vast dat de lijst van producten en diensten niet wordt gerespecteerd, dan kunt u klacht indienen, met concrete vermelding van het product/dienst en naam/adres van de winkel of warenhuis op volgend mailadres: info[a]mardev.be Aarzel niet ons in copy van je mail te zetten ecocheques[a]acv-csc.be, zodat we de zaak goed kunnen opvolgen.

Ook de lijst werd verduidelijkt. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2011 en gelden voor alle ecocheques, dus ook de ecocheques die al uitgeven werden. Belangrijke nieuwkomers op de lijst zijn elektrische scooters, reizen met autocars, ventilatiesystemen, compost en compostbakken, en (door het ACV gerealiseerd!) biologische land- en tuinbouwproducten.

Een overzicht van de wijzigingen aan de lijst:

Energiebesparing

 • In deze categorie wordt de datum geactualiseerd van de lijst met producten en diensten die in één van de gewesten in aanmerking komen voor subsidies. Het gaat om producten en diensten die op 30 september 2010 (vroeger op 1 december 2008) in aanmerking komen voor gewestelijke subsidies. Meer info over deze producten en diensten komt op de website van de NAR.
 • Nieuwe categorie: ventilatiesystemen o.a. voor passiefhuizen. Deze systemen moeten voldoen aan de geldende normering (NBN 50-001). Enkel ventilatiesystemen van type C (met vraagsturing) en D (met warmteterugwinning) komen in aanmerking.

Bevorderen duurzame mobiliteit

 • In deze categorie wordt het punt D aangevuld met “aankoop en onderhoud van elektrische scooters”.
 • Er wordt een bijkomend punt F toegevoegd: “Verplaatsingen met de autocar.”

Afvalbeheer

 • In deze categorie komt naast het compostvat nu ook de compostbak in aanmerking.
 • Er is een verduidelijking van de producten die bestaan uit biologisch afbreekbaar materiaal.

Bevorderen van ecodesign

 • Naast de producten en diensten met het Europees ecolabel komen nu ook producten van de biolandbouw in aanmerking. Het gaat om die bioproducten die het EU-logo hebben voor biologische productie.

Bevordering van de aandacht voor de natuur

 • Het punt B wordt aangevuld met compost die voldoet aan de door de Gewesten gestelde voorwaarden.

Tot slot werden op voorstel van het ACV een aantal verbeteringen aan het corpus van de cao nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad aangebracht:

 • alle dagen wettelijke vakantie, en niet enkel deze gedekt door vakantiegeld, maar ook door een uitkering van de RVA voor jeugdvakantie of seniorvakantie, komen in aanmerking.  Dit is geïnspireerd door een klacht die het ACV binnenkreeg via deze website;
 • bij de pro rata berekeningen voor werknemers met weekcontracten wordt ook rekening gehouden met de zaterdag en de zondag,
 • (op vraag van LBC-NVK) werknemers die uit de onderneming vertrekken krijgen informatie mee over het aantal ecocheques dat ze nog te goed hebben en wanneer die gaan worden overhandigd. Dit moet een oplossing bieden voor de vele klachten die we ontvangen via onze website www.ecocheques.be van werknemers die zijn ontslagen en nadien geen ecocheques blijken te krijgen en ook niet weten waar aan toe.
 • er werd ook een oplossing gevonden voor de ecocheques met kleine bedragen (beneden de 10 euro). Indien het totale bedrag van de ecocheques minder dan 10 euro bedraagt kan de werkgever naar keuze die ecocheque effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50% (!), toevoegen aan het brutoloon Bijvoorbeeld: als de werkgever voor een bedrag van 8 euro geen ecocheques wil bestellen bij Edenred of Sodexo, dan kan hij ervoor opteren 12 euro uit betalen als brutoloon. Met dan wel sociale bijdragen daarop, voor zowel werkgever als werknemer.  En uiteraard bedrijfsvoorheffing daarop voor de werknemer.  Netto krijgt de werknemer wel minder.  Maar wat is hij uiteindelijk met een ecocheque van 8 euro? Vergeet niet dat het vaak gaat om mini-contracten . Die zijn vaak al lang weg, als in de onderneming de cheques worden uitbetaald. En hoeveel van die werknemers krijgen hun cheques nagestuurd?

Op deze website vind je antwoorden op de volgende vragen :

 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top