26/02/2021
Goedemiddag
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Wie krijgt ecocheques?
24.02.2009

Wie krijgt een ecocheque?


Een ecocheque moet in beginsel worden toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), hetzij van de sector, hetzij van het bedrijf (overzicht van sectoren waar werknemers ecocheques krijgen). Waar er geen sector-cao is, zal het afhangen van de besprekingen op bedrijfsvlak.

De toekenning van ecocheques kan in twee gevallen ook geregeld worden door een individuele, schriftelijke eolienne.jpgovereenkomst:

  • er is geen vakbondsafvaardiging in je onderneming;
  • of je behoort tot een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat cao's worden gesloten.

Stel dat er in het bedrijf een cao is voor een deel van het personeel en voor een ander deel van het personeel wordt bij individuele overeenkomst gewerkt: in dat geval mag het voordeel bij individuele overeenkomst niet hoger zijn dan het bedrag dat werd toegekend bij cao.

De cao of schriftelijke overeenkomst bepalen onder andere het totale bedrag aan ecocheques, de waarde van elke afzonderlijke cheque en het aantal keren dat er in de loop van het jaar ecocheques worden toegekend.

 


  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top